Ambalaj Çemberleri Saklama Ve Depolama Talimatı

Döküman NO: TLM.12.04
Revizyon NO: 01
Revizyon Tarihi: 21.04.2024
Yayın Tarihi: 06.02.2019

1. AMAÇ

Onur Plastik firması tarafından üretilen ürünlerin depolanması ve kullanımı esnasındaki koşulların müşteriye yazılı olarak bildirilmesini sağlamaktır.

2. KAPSAM

Onur Plastik firmasında üretilip sevk edilen tüm ürünleri kapsar.

3. SORUMLULUK

Onur Plastik depo sorumlusu ve ilgili müşteridedir.

4. UYGULAMA

4.1 Ambalajlama Çemberleri Saklama ve Depolama Koşulları

4.1.1 Ambalaj çemberleri kolay alev alacak malzemeler olduğundan depolama alanlarında alev ve alev alacak ısı kaynaklarından uzak tutulmalıdır.

4.2.2 Ürünün kendisinde ve kullanılan iç kasnağında nem bozulmalara sebebiyet vereceğinden ürünlerin saklama alanları havalandırması olan kapalı ve nem almayan alanlar olmalıdır.

4.3 Ambalajlama çemberlerinin ideal saklama sıcaklığı minimum +10 ila maksimum +30 derecedir. Bu sıcaklığa sahip kapalı depolama alanları ürün için uygundur.

4.4 Ambalaj çemberlerinin, ürün yüzeyinin deforme olmasını ve bozulmasını hızlandıracak olan güneş ışığına maruz bırakılmamalıdır.

4.5 Yağmur, kar gibi hava şartları; ürünlerin bozulmasına etken olacağı gibi ürünlerin kendi ambalajlarının da bozulmasına sebep olur. Ürünlerin ambalajlarının zarar görmesi durumunda ürünler kullanılamaz hale gelir.

4.6 Ürünler üretici firmamızın sevk etmiş olduğu şekilde istiflenmelidir. İstifleme şekli, dökme sevkiyatlar haricinde ürünlerin üretici firmadan sevk edildiği şekilde olmalıdır.

• Çapı 40 kasnaklar için; 13 sıra sayısı,
• Çapı 20 kasnak kolisiz ürünler için; 10 sıra sayısı,
• Çapı 20 kasnak kolili ürünler için; 5 sıra sayısı,
• Jumbo ürünler için; 7 sıra sayısı, korunarak depolanmalıdır.

4.7 Ürünlerin ambalajlama şekilleri bozulmamalı veya değiştirilmemelidir.

4.8 Tüm bu yukarıda bahsi geçen şartlardaki saklama ve depolama alanı esaslarına uyulduğu takdirde üründe bozulma olmadan kullanım süresi 1 yıldır.

 

;