İŞ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Onur Plastik Ambalaj İmalat Taahhüt. Geri Dönüşüm San. Tic. Ltd. Şti. olarak tüm çalışanlarımız ve sınırlarımız dahilinde etkileşim içinde bulunduğumuz ilgili tüm taraflar için sağlıklı ve güvenli ortamlar hedeflemekteyiz.

Bu hedef doğrultusunda;

1. Tüm süreçlerimizden kaynaklı iş sağlığı ve güvenliği tehlikelerini ortadan kaldırarak risklerimizi kabul edilebilir seviyeye indirmeyi,

2. Yaralanma ve sağlık bozulmalarının önlenmesi için sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı ve koşullarını oluşturmayı,

3. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal ve diğer şartlara ilişkin yükümlülükleri yerine getirmeyi,

4. Çalışanlarımızın ve çalışan temsilcilerimizin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda katılımcı olmaları ve danışma sağlamaları için gerekli sistemi oluşturmayı ve etkin şekilde sürdürmeyi,

5. İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemini sürekli iyileştirmeyi,

6. Tüm çalışanlarımıza, iş sağlığı ve güvenliği konularında örnek olacak ve yol gösterecek şekilde liderlik etmeyi, taahhüt ederiz.

;