Türkçe
English
German
Spanish
العربية

korumak istediğinizde...

onur

Çevre Politikamız

Polyester ve Polypropylen Ambalaj Çemberleri üretimi yapmakta olan ONUR Plastik,
çevresel sorumluluklarının bilincinde bir firma olarak, ürünün gerçekleştirilmesinden
sevkiyatın tamamlanmasına kadar geçen tüm aşamalarda ve destek süreçlerde,
faaliyetlerinin çevre boyut ve etkilerini belirlemek ve bu boyutların ortaya çıkmasını
önlemek amacıyla yöntemler belirleyerek uygulamaya almıştır.
ONUR Plastik tüm faaliyetlerinin çevre kirliliğine neden olmaksızın yürütülmesi
konusunda hassasiyet gösterecektir.

Bu amaçla;

• Çevre ile ilgili tüm mevzuat ve idari düzenlemelere uymayı,
• Enerji ve doğal kaynakları optimum düzeyde kullanmayı,
• Kullanılan hammadde ve yardımcı maddelerde çevre kriterlerine uymayı ve bu maddelerin olumsuz etkilerini kontrol altına almayı,
• Kirliliğin önlenmesini, atıkların azaltılmasını ve kaynağında ayrılarak verimi sağlamayı,
• Çalışanlarını çevre konusunda vereceği eğitimlerle bilinçlendirmeyi, bilgilendirmeyi ve motivasyonunu sağlamayı,
• Yapılan çalışmaları çalışanları ile paylaşmayı, topluma açık tutmayı ve tüm paydaşlarının beklentilerini dikkate almayı,
• Yeni yatırım ve projelerde çevre faktörünü göz önünde bulundurmayı,
• Çevresel performansı sürekli iyileştirmeyi, ilke edinmiştir.

Temiz bir çevre ve sağlıklı bir gelecek için her yıl yeni hedefler belirliyoruz.
Öncelikli hedefimiz mümkün olduğunca az atık üretmektir. Doğal kaynak kullanımımızı
ve atık üretimimiz mümkün olan en az seviyeye indirmek için, yeni metotlar geliştirmeye
çalışıyor, çevreye dost projeleri ile çevre kirliliğini önlemeyi ve çevre koruma kapsamında
kurulan sistemlerin sürekliliğini sağlamayı hedefliyoruz.

haberler

- Avrasya Ambalaj Fuarı 2018 31 – 3 Kasım 2018 tarihleri arasında düzenlenecek olan Avrasya Ambalaj Fuarı’ndayız. Tüyap Fuar Merkezi / İstanbul Hall No : 12 Stand No : 1224B
- Onur Plastik emin adımlar ile yoluna devam ediyor. Büyüme hedeflerimiz doğrultusunda yapılan yeni yatırım kararlarının ardından 2018 Yılı Mart ayı itibari ile firmamızın yeni SIMA Polyester Üretim hattı devreye alınmıştır.

paylaş
twitter
facebook
youtube

sertifikalar

sertifikalar


polpack havalı çemberleme makinası
© Onur Plastik - Tüm hakları saklıdır - All rights reserved.